Axit Humic

Axit Humic là một thành phần chính trong chất mùn, là một Axit hữu cơ cao phân tử vô định hình có màu nâu hoặc đen. Phân tử lượng được ước tính đến hàng vạn. Sự cấu thành nguyên tố thay đổi tùy thuộc vào phân tử lượng, C:50~60%, H:3~6%, N:2~6%, P+S+Muối:1%, O:30~40%.
Trong cấu tạo của Axit Humic ngoài vòng Benzen thì còn có Anthracene(C4H10), Naphthalene(C10H8), Pyridine(C5H5N), Indile(C8H7N) tồn tại trong liên kết Fused ring hoặc Heterocyclic. Và các nhóm chức Carboxyl (-COOH), nhóm chức Carbonyl (-CO-), nhóm chức Hydroxy (-OH) tính Phenol hoặc tính Alcohol, nhóm chức Methoxy (CH3O-)... Phần lớn Nitro ở dạng heterocyclic compound của Protein hoặc Peptide, tuy nhiên nó cũng được tồn tại trong thể đường đa Polusaccharide hoặc Polyuronides.

Các nhóm chức của Axit Humic có khả năng trao đổi Ion và khả năng tạo phức, đặc biệt trong trường hợp PH>9 nhóm chức Hydroxy (-OH) tính Phenol cũng được cấu trúc thành nhóm nguyên tử phối vị. Hình thái kết hợp này tuy rất phức tạp nhưng đây là một điểm rất quan trọng trong việc nhận biết tính chất kết hợp với thành phần vô cơ của Axit Humic.                                          
 

                             Công thức hóa học suy đoán về Axit Humic - Ph.D. Mr.Suzuki Kunitaka