Phân bón Amino - Cơ chế chuyển hóa năng lượng

Rễ của các cây trồng có khả năng hấp thụ Nito chứa trong Amino Axit. Điều này đang được khoa học kiểm chứng mặc dù điều này cũng đã được biết đến rộng rãi trong giới nông nghiệp. Cây cũng có khả năng hấp thụ Nitơ chứa Axit Nitric.
Khi hấp thụ Axit nitric, để tạo ra được Axit Amino (nguyên liệu cấu tạo tế bào) từ Axit Nitric thì phải sử dụng lượng lớn năng lượng cũng như Hydrogen (H) (thành phần được chuyển hoá từ đường được tạo ra trong quá trình quang hợp).

Trong trường hợp cây hấp thụ Axit Amino trực tiếp từ rễ, thì chất Axit Amino này được sử dụng ngay lập tức cho việc cấu tạo tế bào. Vì thế mà tiết kiệm được lượng đường được tạo ra trong quá trình quang hợp. Lượng đường tiết kiệm này có các công dụng như sau: