Hệ vi sinh vật trong thổ nhưỡng

Trong khoảng 15g đất có 1 lượng bằng khoảng dân số trung quốc (1.3 tỷ) sinh vật sinh sống. Chủng loại các sinh vật trong đất được mô tả như hình bên dưới, trong đó hệ vi sinh vật là nhiều nhất. Trong 1g đất có khoảng vài trăm triệu đến 1 tỷ vi khuẩn, xạ khuẩn và các loại khuẩn khác chiếm khoảng vài trăm nghìn đến vài triệu.
                                           
Những vi sinh vật chiếm đa số sẽ phân giải vật chất hữu cơ, ngoài ra còn một số động vật khác thực hiện việc canh tác trên đồng ruộng. Nếu như biết rằng rong khoảng 15g đất chứa 1 lượng khoảng bằng dân số trung quốc (1.3 tỷ) sinh vật sinh sống, tquả thực nó sẽ khiến chúng ta không thể bỏ việc tìm hiểu năng lượng được tạo ra bởi 15g đất này.
Nếu như động vật và vi sinh vật trong đất có tính đa thù đa dạng thì những vi khuẩn gây bệnh có thâm nhập vào cây trồng đi chăng nữa chúng cũng không thể hoạt động một cách bình thường được. Nếu như chủng loại vi sinh vật trong đất ít đi, số vi sinh vật sống ít đi thì hệ vi sinh vật có trong đất sẽ không đủ sức để ức chế nguồn vi sinh vật gây bệnh thâm nhập từ bên ngoài vào, vi sinh vật gây hại sẽ hoạt động mạnh và gây bệnh cho cây trồng.
Việc tạo được tính đa thù đa dạng hệ vi sinh vật trong đất trở thành một biện pháp để phòng bệnh nguồn gốc từ đất. Để giữ được sự cân bằng này cần phải bổ sung nguồn hữu cơ liên tục cho đất. Nếu như không cung cấp thêm nguồn hữu cơ cho đất, sử dụng đất quá mức thì cấu trúc tơi xốp của đất được xây dựng bới tính đa thù đa dạnh của hệ vi sinh vật và chất mùn sẽ bị phá vỡ. Đất trở lên cứng hơn, khó thoát nước hơn, ảnh hưởng tới sinh trưởng của bộ rễ. Nếu như chỉ tập trung bón một số loại phân đa lượng thì sẽ dẫn tới việc tập trung cung cấp dinh dưỡng cho một số loại vi sinh vật nhất định, chỉ một số loại vi sinh vật này được gia tăng phát triển một cách không bình thường gat ra sự mất tính đa thù đa dạng của hệ vi sinh vật trong đất, dễ phát sinh bệnh hại cho cây trồng.