Phản ứng quang hợp - Cơ chế chuyển hóa năng lượng

                                       
Thực vật sinh sống dựa trên quá trình tự cung cấp năng lượng thiết yếu thông qua quá trình quang hợp.

Cơ chế quá trình của quang hợp:
+)
 Chất Magie trong lá giữ vai trò như một tấm hấp thụ ánh sáng mặt trời, từ đó chuyển đổi ánh sáng thành điện.
+) Chất Mangan trong lá có tác dụng như một điện cực làm điện phân nước tạo ra Hydrogen (H).
+) Hydrogen là một chất nguy hiểm có nguy cơ phát nổ, nên nó kết hợp với các chất có tính ổn định là khí CO2 và nước để tạo ra đường (C6H12O6).
+) Trong quá trình đó, năng lượng được tích trữ dưới dạng nhiệt lượng. Ánh sáng mặt trời tại thời điểm buổi trưa, đường được hình thành và được trữ trong lục lạp dưới dạng tinh bột, vào buổi tối đường quay trở lại và được vận chuyển tới các điểm sinh trưởng dưới dạng dịch thể. Nhờ vào quá trình này thì cây có đủ nguyên liệu và năng lượng để tự cấu tạo tế bào và xơ.
Tất cả các hoạt động duy trì sự sống trên trái đất này đều dựa trên năng lượng, cây cũng tạo ra nguồn năng lượng này thông qua quá trình quang hợp, năng lượng đó gọi là đường. Cơ thể con người chúng ta để giữ được nhiệt độ 36°C cũng lấy năng lượng từ đường trong thực vật chúng ta ăn và hấp thụ loại calori này; đường là kết quả của quá trình quang hợp của thực vật. Đường hay còn gọi là Gluxit (C-O-H) được tạo ra từ quá trình tổng hợp khí Cacbonic và nước. Nguyên liệu cho sự hình thành Xen-lu-lô (Cellulose) Vitamin C, E: là một dạng Carbohydrate. Carbohydrate được tạo ra thông qua quá trình quang hợp, bao gồm các chất cần thiết cho sự tồn tại của cây như các loại: Vitamin, Chất béo, chất xơ.
Để hỗ trợ cho quá trình quang hợp thì các loại khoáng như: Magie, Mangan, Sắt, Đồng là cần thiết, khi mà cây hấp thụ đươc nhiều khoáng thì khả năng quang hợp được nâng cao. Nếu mà trong đất trồng trọt thiếu đi các loại khoáng cần thiết này thì chức năng quang hợp sẽ bị suy giảm, từ đó giá trị dinh dưỡng cũng bị suy giảm. Trong một cuộc hội thảo về trái đất tại Rio (Brazin) năm 1992 đã báo cáo về tỉ lệ khoáng trong đất bị suy giảm trong 100 năm qua. Nguyên nhân của việc suy giảm tỉ lệ khoáng trong đất được cho là do sự suy giảm các loại vi sinh vật có trong đất.