Ứng dụng

1) Ứng dụng công nghệ mùn trong chăn nuôi:
+) Hệ thống cấp nước uống Humic
+) Phụ gia thức ăn Humic
+) Hệ thống phun sương Humic
+) Đệm lót sinh học Humic
2) Ứng dụng công nghệ mùn trong xử lý bùn hoạt tính
3) Ứng dụng công nghệ mùn trong xử lý phân Compos