quy trình dinh dưỡng cây trồng

Phương pháp đánh giá chất lượng phân bón hữu cơ

Đây là phương pháp đơn giản nhưng trực quan giúp bà con nông dân nhận biết được phân hữu cơ nào tốt và không tốt. Từ đó đưa ra quyết định mua phân hữu cơ phù hợp phục vụ cho sản xuất. Trước tiên phân hữu cơ theo phương pháp đánh giá này là: Phân được ủ từ các nguồn nguyên liệu hữu cơ như phân gia súc, gia cầm, xác thực vật ( mùn cưa, vỏ trấu, rơm,...)
Chi tiết

Phân bón hữu cơ_Hướng đi của nông nghiệp sạch

Nhu cầu về thực phẩm và cụ thể là rau quả sạch chưa bao giờ lại tăng cao đến thế khi hàng loạt thông tin về rau bẩn, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả ở mức cao, gây nguy hại đến sức khỏe con người được báo chí đưa tin nhiều đến thế. Trức tình hình đó, phát triển nông nghiệp sạch nhờ phân bón hữu cơ vi sinh sẽ là hướng đi rất hiệu quả và bền vững.
Chi tiết

Đa dạng các loại VSV dùng trong PBVS

Hiện nay, trên thị trường có 9 loại PBVS chủ yếu, phân loại theo loại VSV và tính năng của loại phân bón.
Chi tiết

Khái niệm CEC và mối quan hệ giữa CEC với độ mùn trong đất

+) Giả sử thổ nhưỡng như cơ thể con người thì CEC đóng vai trò là chỉ số biểu thị độ rộng của dạ dày, tức là CEC nói đến khả năng chứa đựng dinh dưỡng của thổ nhưỡng. +) Đơn vị tính CEC là meq/100g, biểu thị số lượng Ion dương trong 100g đất khô.
Chi tiết