Thư Ngỏ

CARBON CYCLE FUND
"Quỹ Tuần Hoàn Carbon"
 
Đã có những thời kỳ con người tự hào về việc khai phá tự nhiên thông qua những hoạt động chặt phá rừng, tàn sát động vật hoang dã, phát triển nghành công nghiệp cao độ không kiểm soát phát thải,... để phải trả giá bằng hiện tượng ấm lên toàn cầu. Trái đất ngày một nóng lên cho tới thời điểm năm 2023 Liên hợp quốc phát ra cảnh báo chúng ta đã chuyển sang kỷ nguyên "Nung nóng toàn cầu". Hãy làm điều gì đó khi còn có thể! Đó chính là động cơ mạnh mẽ để Nazo khởi xướng "Quỹ tuần hoàn Carbon" với mục đích tài trợ cho những hoạt động tái tạo lại nguồn Carbon trong môi sinh theo hướng bền vững như: hoạt động trồng rừng, hoạt động bảo tồn thực vật, hoạt động tái chế rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ phục vụ canh tác nông nghiệp, hoạt động nghiên cứu khoa học về giải pháp xanh,... Nazo cam kết dành 1% doanh thu hàng năm đóng góp vào "Quỹ tuần hoàn Carbon".
Kính mời các nhà tài trợ cùng tham gia xây dựng "Quỹ tuần hoàn Carbon" chung tay với cộng đồng hình thành một ý thức hệ "ý thức xanh, ý thức bảo vệ môi sinh, ý thức sống cộng sinh với muôn loài,..." thông qua những hoạt động thiết thực. 
 
Các bạn quan tâm vui lòng liên hệ tới email: nguyen_duc_tien@nazo.com.vn
Xin chân thành cảm ơn!
01/01/2024 
Nguyễn Đức Tiến