Tính chất vật lý của thổ nhưỡng

Tính chất vật lý của đất được biểu thị bằng tính thông khí, tính thoát nước, tính giữ nước, độ mềm của đất, sự dễ canh tác... 
Giun lấy thức ăn từ đất như một người canh tác tạo ra những khoảng chống trong đất, làm đất mềm hơn, thông khí tốt hơn, và tự nó cũng thải ra phân làm đất trở nên phì nhiêu. Ngoài ra chính trong bản thân có thể giun khi phân hủy & phân giun cũng chứa Axit Humic và Axit Fulvic nên rất tốt cho thổ nhưỡng.
Vật chất hữu cơ sau khi được vi sinh vật phân giải sẽ tạo ra chất mùn, bằng tính kết dính của chất mùn tạo liên kết giữa những hạt siêu nhỏ và những hạt thô tạo cấu trúc tơi xốp cho đất. Việc tạo cấu trúc tới xốp cho đất chính là vai trò của chất mùn, cấu trúc tơi xốp giúp thoát nước tốt, giữ nước tốt, thông khí tốt.
Khi trời mưa, nước mưa sẽ thoát qua những khoảng chống được tạo thành từ những cấu trúc hạt tơi xốp, và nước được giữ vào chính những cấu trúc hạt này. Rễ của thực vật có thể sử dụng không khí trong đất để hô hấp, do được giữ nước tốt nên thực vật có thể sử dụng nước trong thời gian dài. Chính vì tính thoát nước tốt nên cây trồng sẽ khó bị ảnh hưởng với những loại bệnh hại liên quan đến độ ẩm, tính giữ nước tốt nên chịu hạn hán tốt.
Khi thực vật hút dinh dưỡng thì sẽ làm cấu trúc tơi xốp bị tiêu hao, chính vì vậy phải liên tục cân bằng hệ vi sinh vật và hàm lượng vật chất hữu cơ trong đất. Vì tiêu hao cấu trúc tơi xốp nên sẽ dẫn đến giảm hàm lượng chất mùn có trong đất, chính vì vậy để duy trì cấu trúc tơi xốp của đất cần phải bổ xung cho đất thêm phân Compost & đất mùn.