Tin tức - Sự kiện

Phân bón hữu cơ_Hướng đi của nông nghiệp sạch

Phân bón hữu cơ_Hướng đi của nông nghiệp sạch Nhu cầu về thực phẩm và cụ thể là rau quả sạch chưa bao giờ lại tăng cao đến thế khi hàng loạt thông tin về rau bẩn, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả ở mức cao, gây nguy hại đến sức khỏe con người được báo chí đưa...

Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ

Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ đã vừa được Chính phủ ban hành ngày 29/8/2018; trong đó quy định rõ về các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng sản xuất sản phẩm hữu cơ

Đa dạng các loại VSV dùng trong PBVS

Đa dạng các loại VSV dùng trong PBVS Hiện nay, trên thị trường có 9 loại PBVS chủ yếu, phân loại theo loại VSV và tính năng của loại phân bón.