Xây dựng độ phì nhiêu cho đất

Như đã trình bày trong những phần trước cần phải xây dựng hệ vi sinh vật đa dạng & cung cấp nguồn hữu cơ cho đất để tạo cấu trúc tơi xốp cho đất. Đây chính là cách làm vừa tạo gia sản phẩm nông sản có sản lượng cao, chất lượng tốt vừa có ý nghĩa bảo vệ môi trường. Cung cấp nguồn hữu cơ cho đất nên dùng phân Compost đã ủ hoai mục, vì phân đã ủ hoai mục chứa hàm lượng chất mùn cao khi bón cho đất sẽ nhanh tạo cấu trúc tơi xốp cho đất giúp giảm đáng kể lượng phân bón cần thiết. Trong canh tác nông nghiệp, việc làm đất là rất quan trọng. Dưới ánh nắng mặt trời, nhiệt độ & độ ẩm thích hợp, cung cấp đủ dinh dưỡng và không khí cho cây trồng, kiểm soát được những yếu tố có hại cho thực vật. Chắc chắn rằng đất sẽ tốt lên, cây trồng sinh trưởng tốt, tạo ra nông sản ngon hơn có giá trị dinh dưỡng (Vitamin & khoáng chất ...) cao hơn.

Chúng ta cùng nhìn lại về cách làm nông nghiệp từ ngàn xưa và hiện tại: Chúng ta kế thừa đất đai & đồng ruộng của tổ tiên để lại. Ngày xưa để tăng độ phì nhiêu cho đất con người đã dùng chất thải của động vật của con người làm nguồn phân bón hữu cơ để bón lại cho đất.
Với sự bùng nổ về dân số, nhu cầu về lương thực của con người tăng nên. Để tăng sản lượng con ngừoi bắt đầu dùng phân bón hóa học. Ban đầu sau khi sử dụng phân bón hóa học năng suất tăng lên, nhưng khi sử dụng trong thời gian dài thì nó làm phá vỡ sự cân bằng trong cấu trúc (tính vật lý, tính hóa học, tính sinh học) của thổ nhưỡng, làm mất độ phì nhiêu của đất. Khi độ phì nhiêu mất đi, cấu trúc tơi xốp của đất bị phá vỡ, bệnh hại sẽ phát sinh. Để đối phó với bệnh hại con người dùng thuốc bảo vệ thực vật. Thuốc bảo vệ thực vật làm cho tính chất sinh học của đất bị tê liệt, những loại vi sinh vật gây hại chống chịu được thuốc bảo vệ thực vật xuất hiện, Sự giao tranh giữa thuốc bảo vệ thực vật và vi sinh vật gây hại làm cho đất yếu đi, mất độ phì nhiêu. Cho dù có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mạnh hơn nữa thì vi sinh vật gây hại vẫn xuất hiện. Ba mũi tên sẽ mạnh hơn một mũi tên. Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật & phân bón hóa học sẽ làm cho tính chất sinh học của đất tê liệt, độ phì nhiêu mất đi. Nếu như cung cấp thêm cho đất nguồn hữu cơ như phân Compost ủ hoai mục sẽ làm tăng tính chất sinh học của đất, hình thành lên chất mùn, cải thiện được độ phì nhiêu cho đất.
Thay vì chuyển ngay lập tức phương pháp canh tác theo hướng hữu cơ, thì việc bổ sung thêm phân bón Compost ủ hoai mục để cải thiện tính chất sinh học của đất kết hợp với việc giảm cường độ & liều lượng của việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật là bước đi cần thiết cho sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp vào thời điểm này.