Phân khoáng - Thiết kế dinh dưỡng

+) Để thu hoạch được nông sản có sản lượng lớn với giá trị dinh dưỡng cao thì cần một lượng lớn chất khoáng.
+) Có thể nói rằng phương pháp canh tác hữu cơ có tỷ lệ hấp thu chất khoáng tốt là phương pháp canh tác dễ dàng đạt được chất lượng tốt & năng suất cao.

+) Tuy nhiên nếu không nhận thức được rằng thực vật hấp thu chất khoáng sẽ làm chất khoáng trong đất giảm đi, thì sẽ dẫn tới tình trạng thiếu chất khoáng trong canh tác hữu cơ. Đây cũng có thể nói là một điểm yếu của canh tác hữu cơ.
+) Trong canh tác hữu cơ việc sử dụng phân khoáng được ví như con dao hai lưỡi. Để hoạt động canh tác được duy trì bền vững thì việc phân tích thổ nhưỡng đo hàm lượng chất khoáng có trong đất, dựa trên giá trị đó chọn loại phân & liều lượng thích hợp là một kỹ thuật rất cần thiết & không thể thiếu.