Sự hình thành & cấu trúc của thổ nhưỡng

Đất kiểm soát sự sống của sinh vật trên trái đất: Trái đất là một hành tinh của hệ mặt trời được hình thành cách đây 4.5 tỷ năm, Vi sinh vật được hình thành cách đây từ 1.5~3.5 tỷ năm, Con người được phát hiện tại đông phi cách đây 3~4 triệu năm. Những sinh vật trên trái đất ( thực vật, động vật, vi sinh vật, con người, vật chất hữu cơ khác) tồn tại trên đất và dưới nước. Đất kiểm soát sự sống của sinh vật tồn tại trên đất. Thổ nhưỡng là môi trường sống của sinh vật hoạt động trong lòng đất. Con người và động vật ăn thực vật sinh trưởng trên đất, phần còn thừa sẽ được vi sinh vật phân giải tạo độ phì nhiêu cho đất, quay trở lại thành nguồn dinh dưỡng cho thực vật. Đây chính là một môi trường sống tập trung vào đất, Chính vì vậy chúng ta nói là “Mẹ Trái Đất”.
                                                           
                                            

 

Độ phì nhiêu của thổ nhưỡng được tạo thành từ cấu trúc hạt tổng hợp. Thổ nhưỡng được cấu trúc từ hạt phân tử, không khí, nước, vật chất hữu cơ, vi sinh vật. Nhờ sự ảnh hưởng tương hỗ lẫn nhau mà thổ nhưỡng tốt có cấu trúc dạng hạt tổng hợp. Thổ nhưởng có dạng hạt tổng hợp là tổng hợp của những hạt phân tử có đường kính từ 1~5mm.

                                  

Thổ nhưỡng được cấu trúc theo tỉ lệ: 1/3 thể khí, 1/3 thể rắn, 1/3 thể lỏng. Với tỉ lệ này không khí & nước dễ dàng lưu chuyển tạo môi trường sinh trưởng lý tưởng cho vi sinh vật. Để tạo thành cấu trúc dạng hạt tổng hợp cho đất thì vai trò của chất mùn là rất quan trọng.

                                        

Dưới vai trò của vi sinh vật và chất mùn tạo một lớp keo giúp kết dính những hạt phân tử trong đất cát và hạt phân tử trong đất sét lại với nhau. Tạo cấu trúc hạt tổng hợp có khả năng thoát nước tốt, giữ nước tốt , thông khí tốt.