Lời Chào

Uncovering Nature's Secrets
"Mở ra những điều bí ẩn của tự nhiên"

 

Con người, động vật, thực vật, vi sinh vật sinh sống trên trái đất này đều có sinh mệnh. Con người chúng ta để nuôi dưỡng sinh mệnh của mình, chúng ta ăn thực phẩm có nguồn gốc từ động thực vật. Và những động thực vật đó cũng cần phải ăn những động thực vật khác để sinh tồn. Tất cả đã cùng tồn tại trong một hệ sinh thái, vận hành theo sự tuần hoàn của giới tự nhiên. Cùng với sự tiến bộ của nhân loại, chúng ta đã thay đổi giới tự nhiên phát triển ra nghành nông nghiệp như hiện nay. Không quá lời khi nói rằng nghành nông nghiệp hiện tại đang kiểm soát sự sống của nhân loại.
 

Trước khi bắt đầu sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật đã hình thành một nền nông nghiệp hữu cơ thuận tự nhiên, nhưng gặp phải vấn đề về sản lượng. Vào đầu thế kỷ trước dưới sức ép của sự thiếu lương thực do gia tăng dân số, để tăng sản lượng chúng ta đã sử dụng quá nhiều phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật làm gia tăng nhanh tróng sản lượng, tuy nhiên do quá lạm dụng nên hệ sinh thái trong đất bị phá vỡ, sản lượng ngày càng giảm, độ ngon và giá trị dinh dưỡng của nông sản cũng giảm theo. Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật con người hiểu hơn về sự vận hành của giới tự nhiên, phát triển lên những phương pháp canh tác hữu cơ mới có tính khoa học. Những phương pháp canh tác hữu cơ mới này dựa trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn đã giải quyết được những vấn đề gặp phải trong phương pháp canh tác hữu cơ thuận tự nhiên. 
 

“NAZO” là từ gốc tiếng nhật có ý nghĩa là “Bí ẩn”. Nắm bắt khoa học kỹ thuật để lý giải những điều bí ẩn trong tự nhiên, chung tay cùng với cộng đồng giải quyết những vấn đề gặp phải trong tự nhiên là sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi nhận thức rằng việc phổ biến phương pháp canh tác hữu cơ mới là nhiệm vụ hàng đầu được đặt ra vào thời điểm này.


Tháng 4 năm 2019
Giám Đốc       
Nguyễn Đức Tiến