SẢN PHẨM Chế phẩm vi sinh SẢN PHẨM

VI SINH VẬT CẢI TẠO ĐẤT TANEKIN-01

VI SINH VẬT CẢI TẠO ĐẤT TANEKIN-01

    Saccharomyces cerevisiae >10^9 cfu/1kg
    Bacillus subtilis >10^9 cfu/1kg
    Phụ gia: Bột ngô, bột gạo
THÔNG TIN SẢN PHẨM
1) Thành phần: 
Saccharomyces cerevisiae >10^9 cfu/1kg
Bacillus subtilis >10^9 cfu/1kg
Phụ gia: Bột ngô, bột gạo

2) Khuyến cáo sử dụng:
Sản phẩm phù hợp dùng trong giải pháp xử lý dưỡng sinh nhiệt năng cải tạo đất.

3) Hướng dẫn sử dụng:
Phương án 1: Nhân sinh khối với cám gạo
+) Bước 1: Trộn 5kg TANEKIN-01 với 200kg cám gạo.
+) Bước 2: Bổ sung thêm nước vào hỗn hợp sau trộn để độ ẩm đạt khoảng 50%.
+) Bước 3: Phủ kín bạt ủ hỗn hợp trong khoảng 24~48h.
+) Bước 4: Cắm cảm biến theo dõi nhiệt độ đống ủ, vi sinh vật hoạt động tốt trong khoảng nhiệt độ 30~50 độC.
=> Hỗn hợp sau khi nhân sinh khối kết hợp với 2000kg phân bón hữu cơ TAIHI xử lý dưỡng sinh nhiệt năng cải tạo đất cho 1000m2. 
Phương án 2: Nhân sinh khối với mật rỉ đường
+) Bước 1: Trộn 5kg TANEKIN-01 với 5kg mật rỉ đường cho vào thùng 200lít pha loãng với 20lít nước.
+) Bước 2: Bịt kín thùng hỗn hợp bằng bạt, ủ trong 24~48h.
=> Hỗn hợp sau khi nhân sinh khối pha loãng với nước theo tỉ lệ 1:100, kết hợp với 2000kg phân bón hữu cơ TAIHI xử lý dưỡng sinh nhiệt năng cải tạo đất cho 1000m2. 

Tùy loại cây trồng chọn phương án nhân sinh khối phù hợp.
Phương án 1 thích hợp với những loại cây trồng yêu cầu cao về hương vị và độ ngọt.
Phương án 2 thích hợp với những loại cây rau ăn lá, rau lấy quả thông thường.