SẢN PHẨM Phân bón hữu cơ SẢN PHẨM

PHÂN BÓN HỮU CƠ TAIHI

PHÂN BÓN HỮU CƠ TAIHI

  1. Thành phần
   Hữu cơ OM: 52~62%
   Tỉ lệ C/N: 20
   pH: 6,7
   Độ ẩm: 30~40%
   Chú thích: Sản phẩm có C/N lớn hơn 12 nên không nằm trong danh mục quản lý phân bón của Cục BVTV.
THÔNG TIN SẢN PHẨM
1) Thành phần: 
Hữu cơ OM: 52~62% (OM thay đổi theo độ ẩm thực tế của sản phẩm)
Tỉ lệ C/N: 20
pH: 6.7
Độ ẩm: 30~40% (Độ ẩm thực tế của sản phẩm thay đổi theo điều kiện môi trường)

2) Khuyến cáo sử dụng: 
Sản phẩm dùng trong giải pháp xử lý dưỡng sinh nhiệt năng cải tạo đất, bón lót, bón dưỡng trái,…

3) Hướng dẫn sử dụng:
+) Sử dụng trong xử lý dưỡng sinh nhiệt năng cải tạo đất: Bón 1000~2000kg phân bón hữu cơ TAIHI kết hợp với chế phẩm vi sinh cải tạo đất TANEKIN-01 xử lý dưỡng sinh nhiệt năng cải tạo cho 1000m2 đất canh tác.
=> Tác dụng tạo cấu trúc tơi xốp cho đất: Tăng khả năng thoát nước, giữ nước,…
=> Axit hữu cơ có trong phân bón hữu cơ TAIHI tạo phức với khoáng chất đưa khoáng chất về trạng thái cây trồng dễ hấp thụ.
=> Cung cấp nguồn hữu cơ & Cacbonhydrate cho hệ vi sinh vật trong đất.
=> Tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật có lợi phát triển, ức chế sự phát triển của vi sinh vật có hại.
+) Sử dụng trong bón lót: Bón 1000kg phân bón hữu cơ TAIHI cho 1000m2 đất canh tác.
=> Tác dụng tạo cấu trúc tơi xốp cho đất: Tăng khả năng thoát nước, giữ nước,…
=> Axit hữu cơ có trong phân bón hữu cơ TAIHI tạo phức với khoáng chất đưa khoáng chất về trạng thái cây trồng dễ hấp thụ.
=> Cung cấp nguồn hữu cơ & Cacbonhydrate cho hệ vi sinh vật trong đất.
=> Tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật có lợi phát triển, ức chế sự phát triển của vi sinh vật có hại. 
+) Sử dụng bón dưỡng trái: Bón 10~15kg cho 1 cây vào thời điểm cây bắt đầu kết trái.
=> Cung cấp Cacbonhydrate dưới dạng đường đơn đường đa làm tăng lượng đường cho trái cây.
=> Cung cấp Cacbonhydrate làm tăng trọng lượng & sản lượng cho cây ăn trái.