SẢN PHẨM Vật Tư Biostimulants

Magic-One

Magic-One

    Sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ nguyên liệu hữu cơ
    thận thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng
    Nguyên liệu:

    Organic carbon C3-C6, Polyamine, Vitamin H, khoáng biển, vật chất cao năng lượng ATP,...
    Sản phẩm phù hợp canh tác theo chu trình Carbon
THÔNG TIN SẢN PHẨM
1.Tính năng và lợi ích:
Magic-One là sản phẩm chứa nhiều vật chất cao năng lượng tồn tại dưới dạng Organic Carbon mạch ngắn. Magic-One là giải pháp bổ sung Carbon ngoại sinh cho cây trồng giúp thay đổi nhanh chóng tỷ lệ C/N và tăng cao khả năng đồng hóa đạm tự do trong cây trồng. Tùy mục đích sử dụng là điều chỉnh ức chế hay điều chỉnh sinh trưởng mà sử dụng Magic-One với liều lượng thích hợp để điều chỉnh tỷ lệ C/N cho phù hợp.

2.Hiệu quả kỳ vọng:
Chặn đọt nhanh
Mở lá thần tốc
Ức chế sinh trưởng tạo mầm hoa
Cải tạo đất


3.Khuyến cáo sử dụng:
Chặn đọt: pha nước tỷ lệ 1:300 phun lá.
Mở lá: pha nước tỷ lệ 1:400 phun lá.
Tạo mầm hoa: pha nước tỷ lệ 1:300 tưới gốc.
Cải tạo đất: pha nước tỷ lệ 1:800 tưới gốc.
Không hạn chế số lần sử dụng.
Chú ý theo dõi sự thay đổi sinh trưởng của
cây trồng trong quá trình sử dụng sản phẩm.