Hoạt hóa trạng thái Lân khó tiêu trong đất

Hoạt hóa trạng thái Lân khó tiêu trong đất:
+) Một giáo trình về thực vật học của Mỹ có viết rằng cây họ Lạc có khả năng sử dụng được dạng Lân cố định trong đất. Vì vậy mà thường có thói quen trồng cây họ Lạc cải tạo đất trước khi canh tác những cây tiêu thụ Lân cao như cây Ngô. 
 


+) Một số nghiên cứu gần đây đã làm sáng tỏ rằng bề mặt rễ cây họ Lạc có khả năng tạo phức với Nhôm & Sắt. Đồng thời bề mặt rễ cũng có phản ứng trao đổi Ion giữa các gốc muối giống như CEC. Nhờ đó mà Lân ở dạng khó tiêu sẽ được tách ra khỏi Photphat Nhôm & Photphat Sắt chuyển thành dạng dễ tiêu cung cấp cho cây trồng. Và khi Lượng Nhôm & Sắt ở bề mặt rễ đạt tới trạng thái bão hòa cây sẽ mất đi năng lực hoạt hóa Lân khó tiêu. Tuy nhiên bề mặt rễ cây cứ 2 tuần lại được lột ra hình thành lớp biểu bì mới, quá trình này lặp đi lặp lại giúp Lân ở dạng khó tiêu chuyển thành dạng hữu hiệu cung cấp liên tục cho cây.

Thông tin được tổng hợp từ nguồn: https://www.yanmar.com/jp/agri/agri_plus/soil/articles


Bài viết cùng chuyên mục