Tác động của chỉ số pH & EC đến các thành phần dinh dưỡng trong đất

Tác động của chỉ số pH & EC đến các thành phần dinh dưỡng trong đất
 

1. Chỉ số pH 
pH là chỉ số biểu thị nồng độ Ion H+ trong đất. pH<5 biểu thị tính Axit mạnh, 5.0~5.5 biểu thị tính Axit yếu, pH=7 trung tính, pH>7 biểu thị tính kiềm.

Thông thường khi trời mưa kết hợp với việc rửa trôi sẽ làm cho đất bị axit hóa. Khi đất mang tính Axit mạnh (pH<4) sẽ làm hoạt hóa các Ion Al+ gây bệnh hại cho rễ cây trồng. Ngoài ra đất mang tính Axit là nguyên nhân dẫn tới việc hấp thụ các chất N, P, K, Ca, Mg, B, Mo giảm mạnh dẫn tới triệu chứng thiếu các chất này, hòa tan các chất Fe, Mn, Zn dẫn tới triệu trứng dư thừa các chất này. Ngược lại Nếu đất mang tính kiềm thì sẽ dẫn tới triệu chứng thiếu các chất Fe, Mn, Zn. Độ pH nằm trong khoảng 5.5~6.5 là phạm vi thích hợp nhất.

     

Chúng ta có thể điều chỉnh độ pH của đất bằng cách bón vôi bột hoặc Dolomite.
Chú ý: Trước khi bón cần đo độ pH của đất và xác định cây trồng sẽ canh tác trong vụ tới để có lượng bón thích hợp.


2. Chỉ số EC
EC (độ dẫn điện) biểu thị tổng lượng muối tan trong nước và được biểu thị dưới dạng chỉ số nồng độ muối đơn vị là (mS/cm). Vì chỉ số EC có mối tương quan với hàm lượng Nitrat trong đất, nên chỉ số EC cũng có thể dùng để ước tính hàm lượng Nitrat trong đất. Khi Nitrat có trong đất nhiều, PH bị hạ thấp và các thành phần muối cơ bản có khả năng bị hòa tan dễ dàng, dễ phát sinh nồng độ gây hại. Chính vì vậy cần thiết phải quản lý EC ở nồng độ không được quá cao. Mặt khác nếu EC quá thấp dẫn đến thành phần phân bón trong đất thấp, không tốt cho cây trồng sinh trưởng. Chỉ số EC thích hợp ở mức 0,4 ~ 1.0 mS/cm.

3. Phương pháp đánh giá chất lượng đất thông qua hai chỉ số pH & EC

 

 

+) pH cao & EC cao
=> Xác nhận xem có phải là NH3 không được chuyển hóa do lượng Nitơ và gốc muối đã đủ rồi hay không?
+) pH cao & EC thấp
=> Xác nhận xem có phải lượng gốc muối đã tương đối đủ nhưng lượng Nitơ thiếu hay không?
+) pH thấp & EC cao
=> Lượng Nitơ quá nhiều, xác nhận xem đã chuyển hóa sang dạng Nitrat hay chưa?
+) pH thấp & EC thấp
=> Xác nhận xem có phải đang thiếu cả hai thành phần Nitơ & gốc muối hay không?


Bài viết cùng chuyên mục